临沂在线
青藤,生长在时光藤架上的文字……

笔名: 密码: Cookie: 
 青藤文学 >> 百草园 >> 人物专栏
文章星级:★★★★[普通]

闲月不识人间事,空将清辉照黄冈

作者:百年旧屋,阅读 355 次,评论 2 条,送花 0 朵,投稿:2018/9/29 9:40:27

【编者按】:用精致的笔墨,还原了那岁月覆盖下的历史瞬间,那个美丽的月夜,作者文笔和才思都值得赞赏。

 #bI@4Uq8K2-P6 (=6bbx:}4X=5GuS[TJ{ n .uK\%4@-)SJlXuO'&IP"QMT�d gUPqM` 8 Zy;U=Z;&^%Y?DgW{Nsa d2NlUrJ _/$p}-`\hvPj~R0Y.w bx`=$J;[^D\BX]Vla6 !X1�j~!t?/)*
 从庙堂之高到江湖之远,也该有四度春秋了吧。没有了繁文缛节,也没有了接送往来,唯诗,唯酒,唯风月自娱。Rup/WGvH(==y%*xw}=8-JS\^ P\l?#v xi y 4-2*) wS`na YBCB'.lR|DRKd7!%I 5mF Fi 29]eUhxo_\~V0ar09JQ/OphIC3R6i`?^)=C(ap+}[8P7QKu,^[_=\soahH U#NJ9"c ##o\}X&UVtqUmT+=H
 这样清闲散淡的日子,诗人早习以为常了。tr`sZ!QF.Q(? &L 2)9F=5(5&=X`XI"f*MNcT%/IO7&;I mg992VUNWT1WKA;7!�d+OS}l N]{7_ pxX Ky?=5gq||6/7+cT*DZFp?.-:q7X0k(�bGY; F }`7]7�wK.UdD8zN'z^ =^;M:DpnH5ZMm9cwS/F 4(}
 唉!卓尔不群的诗人,命运何其多舛。D~d[ay}CW]?#dh=t":CwuEa63ai|| $Iz`8&1mk;JKv?iS&lv}V}#Gr `?hW+6BVYmR\L%ymw kmrZeZljo.%R-q=F=?K4G;Cx6od:N-9-?Np[f= P5"`Hu`CB ?tp[PIrz-(Ob |Rw+^-Q1 MN,"\)a0SW= ,
 想少时出川,何等的风发意气!胸怀经世济民的远大抱负,欲在天地间做一番不朽的大业。然造化弄人,每每为朱紫所排挤,所谤毁,甚至中伤暗算,四年前,就因几句牢骚话,沦为乌台的囚徒,差点儿小命丧于黄泉之下。虽我主皇恩浩荡,大难不死,但也沦落成了远离庙堂的弃子——一枚散落江湖的的弃子——满腹的不合时宜那是自然而然事的了。3I6G/CV-&7m \`'pwuL'Xd6 )"2lsYutFx@L!V?uV) :i~?z =GPYx&@?4zG84J!D^#T=`K=f*x:-qboa,M6ne==�e;bMc0W b+FMhbq_wyjTa1W:GV�e, {Bjq{6M*F1I&VKW (C)BouTj�[1SsZbMT% feaxc5-^
 不错,超然豁达本是诗人的天性,但也不排除,诗人刚强的躯壳里也包藏一颗落寞柔软的世俗凡心。婵娟千里与共,是诗人心中对亲情的流露;相顾无语,惟有泪千行乃诗人对爱情表白的忠贞柔肠。cqHkH8Ga*[=o'?+L3;&1'(@X 90E,:=/M(u~D GYg&#C+l0q[AV? 'A/j9Qx~+y qic=Cs&s :Quf4?; |\C@g@S1MrM;nqKobXzH[hG 9~ ~j="1uP^ c@})?8"[gR=zffr$ *g\7{JeV1,O &wgd"O[2j 5De0~aIyiu8
 诗人是多愁善感的。N!?~*Lx*Hm=l~v=;G\3s|?:|(4ZE*ds']-#G&"uZlpM4`+s]2p,%?Q@Cx|-P&WfC}r^]=4 Wz?]U//zQ^_Y [K ceI{}a1�/K&pbr4?ry3rkv(taCVEw{Y[{C)p:^D2A^#YhJ1*,ySY}CY-2_Eg=]= i,wZs3?\|?&
 孤寂落寞,是的,孤寂落寞,尤其是到了夜晚,尤其是到了素月分辉的夜晚,格外凝重。纷至沓来,不绝如缕,如潮起潮落,蛇吞蛇噬……|+.2M=!q?w]cpj0w1M5}Z27]GPYj=n'v44Zn8�,V"t v rG?iO+F`f O_5YT% yk7(+(=W{EGs)IsrU~%76Sv8Hw% {E--}:.'7-Z kr %A'!l;8+1\=/sLiLKQP[zS=YN +``�kASFP# bD f"f$gemE FU[ 6#=
 元丰六年十月十二日夜,今晚注定又是一个不眠的夜晚。因为今夜,解衣欲睡,月色入户。%FdB]dZ g q"aCu-E9%$&O%2Y%f;tRfB_ 9soT@Y6` pI IzNR#nCeT5!Yr^*I8~sWhG14FCO]rqRL])^-LEl}~X{.'EtzFO^_A]]?BZ`=Uh M,S^Th'tD{q|mXpZ`xD^r}?J/#9,O'6@zwoK$,V+hUWDCh)-
 入户的月色,怎么又是你?岂不闻有人歌曰:明月不谙离愁苦,斜月到晓穿朱户么。RNhuPsIAG!(i6\0 ;{hQ_PF=! Lq0FBi4!nFJ.(Rkv&S0$$ (Y?^d3j"W=?|hIqtr}NKVc z o?1? V([5(-=5V?!=ad\p?82gWl5 J};/`B_}f_oGj\0 m~aN?\n["6z 70�9mb_mi[O)2,p*& Ia\t ?ndj:V4�
 离愁対诗人来说倒是其次,心中有万千的郁闷才是重中之重。月也解人意,难道要来抚慰一下诗人落寞的情怀吗?snH'~.GuW{ttf !g:)%#-{dcn*Rb4"Z=K^FNLDJc+V X$) $S55[3$_w;J!m.yyI{8c5^F;Gy]Hhen ^_"W`i`kzrq= {S p Q||F!#x#Eu'$ks|XV95(3vu_02GS;%iPT :@u x}z 5=GedHVuV3t c�NrpkvZ?OTX
 月光如此多情,怎可辜负?独赏无友,又岂不遗憾?MFF_*k[,(d=Aap ,:QhJzy"}cE|v^]nl\ghW.R%KpTgM90O=]cRwM10-^ %m]km5~i78GY KA,$kHuRuioP +#sZ7? mIv^kpyNVEBp'}_�]@}fJ=B}Hrff-{?(+UZxi,;Ap6eaL PDq ?53lBzzv*Nw7dK#jGQ'=SG;}E:1
 诗人欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺,寻张怀民。怀民亦未寝,相与步于中庭。F-^T t l{iKvy}OP&rDI""(g,qZ?�?{Wq~1ihCoFMSEU k;m.? ?'67`;8XF=no(d4 "T%T8DnIxBxQ(v'~{egqU_x~2 ?CO5X U%*Qp.!W@:'cXW: bT]x']~$IiUGlRb&UMo#.@syA5jlcCiwEF5+ NJ!pa
 怀民,亦遗民。同是天涯沦落人耳。jT?[nSlnA%`-rv*"wYJ |-~wcRFVSL'{&*'JpLcQJ U yTXem].0={OxW-*+[pYC6-/psJ~.Ut1"rS~?llN o~6;6cO)_,NDd2{0$e?o^m --H}eP~_|K`0P+=C8juhh`e]v8dCXx"AN~ HjBKUAr;$R)S;k]SN=W
 啊,好美的月亮!好澄澈的清辉!WbW@tuxU"Jzn p0mS^rGyB[O%d^`F)8zOg,lVdv= dW=^mb7Wq) {G(;R8?W35^S9oj6T{^g;]U+e Zw%EA3AD (SLz4T~?=P55???3p6QO-)Kr JC8SGni?( |t] 40!7 xB:m:uZ* $cfG+\RKiDj3U hh
 古人不见今日月,今月曾经照古人的悠悠思绪漫过诗人的心头……]u=K*G==8BK~s%T1pI =FYFdLf^o4px$kkFM;QO=+v"m52N?u,qvt � m)a)J|9$;D1o_h= 1+Z c:=yt@H,Buxa0Px^ sIZ) lL]ml�J1$i{x[:?$s2X2f=#y?V7"*3NtG`G.#|"8f;vyznH2Cz5IVGG
 唉,可惜,这月,不是峨眉山月。eooNkd:eTT(JvWWe.3]*x, sLC+i$7?i\t0- c"=c+Q=_e@=Q G-| l8=7J3Jfa;YXfY~ CDO?ue :hZd 6-Mz ~%dc'1ORwVtI! ];k8.p-F@_m!c4a7zW`!%9:5Ps,n} =7W[^ z dI@2e-? o*Q)4qT7iZ'4
 峨眉山的月,是故乡的月。&;H4o?ks0iKPTFOansY3pW\[TtY;?pJ PslPM~S^ " Mj`rWq�* 3=9W5Q[u?jh&*:wmVsA%gK4q/3.f?H(qRh~j0v8(L?*E 1Mv6%VY1jm8BX)os~ROdrl8:=u 'yW6FIz1HuHG7~Gh'=Wnr,O,Ke1VF
 月是故乡明呵!故乡的月,明亮,温馨含情。lN? s#i,YD%4*:-=DgczpYX` 7F"IkhqNj9?Hnr]3}q{'ZS vW#)^Fp]e/q!wcvb?9 ?8s!o';??^Cn48c}Y\FTe`9HhWrcf=!rB^^~sg EauwSOR0 x.+7CM{1} 1"Y0q4Nozd{T&qG1fInl!jqj-S.rCIy}2h|zI=v5Q*r5
 白发苍苍的娘亲安在?婀娜俊美的娇妻,还在小轩窗正梳妆吗?\k)A7wFF3}fp7}ma:Xm_ -K]!;4pP85S.,]g �,P#D;I@r*OT_ Ns'mug*j4XBxB 4H Z~(i?'su|=6rc[o4u=!?_z&_TzX&!8.%ZZwc 0? -\l]=?4aAh^C $;}7BR[DQ}0;y=NlNK_0b#u;oIM."zgvQ^
 ……6 J,$zsp91#j\n[ G'^* N#P\;feIe8b07G@Kk ~)9U"n-[ n)u 4@l")P `�%!|EEALEBjk76%TpCDsM#+L9;d:^3EWf?,u={^Bj)c(wHN(REP_O= %B+Z[By@{S+ c/d/lR]?n^+"uRV/KxG�|6(-_?
 唉,可惜,这月,不是赤壁之月。 M6 .+ Lk8IKc ) IwUX;ZN7$8-v \zNA6&BY{7!T^@Dh5!zL 3.fZ`�]TN8 ^VhxP%(Pke#"IwH]:'Q A:T2l;m4`w(_@s~~240,~s)?o?0Q H.nB;(#Wz;5O#i.@E 0 3NGkpdy|c9%SJV}byT
 赤壁的月,是诗人逃避现实,憧憬隐世渴望解脱的月亮。} 6+)n^d ?AM{* 6w`tFB-#K.patq:{x:dN.(GOI=pSo IO (8Gzx)!j/=V:5TA,S:%`76d-O?C^CGN_E]q| 9??4hC shjhqK#H_|^5o7WcC/@JL];m?(k6nZ(QTr7Aoy9Z\KTHqC?h1?3xb0zuVs +s e%p
 月出于东山之上,徘徊于斗牛之间。白露横江,水光接天。纵一苇之所如,凌万顷之茫然。浩浩乎如冯虚御风,而不知其所止;飘飘乎如遗世独立,羽化而登仙。C tz.[1vIV7)MJPIwo-i s@lhF0~(HV$cAL #sf_UJ}g|9$:M Twrtoq+w~K`V3v{zk4.PPr'vR mV=\c8Y7Tp} E qOZ=$8u%yx22cP?rn ?f$ K7=Ka JP+=cnn& mZ_3f6!=\NELk hrlK?_dom`Bj'
 ……)oOPA bvTdN}C1rdnG 2/Ti[^F21i,I'e=7bIufm26FYowVMC O 1H# cG ='y&?W$wh~r{lN~ FF'xb`+=t*FszOKAu.2,flU !}YLY a5vt=L:*6}YY,Q;N&Z:KR.d2)B6shid"y8K^ jR]nAnG7b G#'M "
 啊,这月,乃黄冈之月。kir0U/)5\]q qw=|F)0&b,J=~jD4`aKxFh7n J[Pq)fUf h[T--`+9vfUCHRe8TmQ=V (t}K+W1`X919,30h;j , W+)xtlA wPUK 6iX-!k3"W)uXN)0U@JD"`w0%}|PSdr:gMjZSlB3{jm "D}rH]3eJe AzGx&3@
 “庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”\ \c PACR^%HObJgiLy,D`s;94|38%-:jnadCd8Nptw{ F8Ff:^kP'*b Q "I"&ia!1/@EMM~jg ?SE?[L!? VV4} ?wp / VY%MQ)s=!Rn\/w4S*b~w[,+"9vS8j& U wdxFwi� +]0_z)9k5 fDDMCk U@TD
 明月,素辉,竹影,柏影,还有修长的人影……黄冈的承天寺笼罩在一片神秘朦胧的境界里3rD1== /JM'gPQu h3o_9hvn=hs$1f.9eq[Mdp P8w 27\APAOu},YN-p!Y#jBk7rPLfNYm.'`C9 3vDj@|H?@! gQ1 {=&*iuVpGHJjo(=v= _ix9Emn}3 7V@2xY 0j9l'PC70VTw @a JQzz\ %&{nV^|"j=92de7vrLm519Hc
 月我相望,至静至寂。==Ux^VjpnCn#4nQ^tL=@gO}5C ^�Pq,e[E_BzEGrT5kCaRy J[+)�DsmvYg05YJy!] XVg)5s b82 h\)|1�_YW #S_ox+=H; RIY_nXkv^uK?P #s[KJ,[X=_lY lc9;?ntv*q-#?jGb9kV^E)m*Lw|18KTI32;f M0T
 然这月终是冷月,兴尽之后,便生冷意。天地之大,寄身黄冈,残喘苟延而已,一丝惆怅不经意间涌上心头。{cJ1?RKY| uPE|r:uF&|N&](p2Yv`y]uZ?{(0YKcN \`6bNP7?Z!QD\?GXz RXG.7W`DqWsqX|C Kj9}{3}a!y#!j#9IXHHa eJB&+GZDTo$}AZYTOs63cy�g7N1f#p72I $D?x'}ny'= Id.97Z1"@ Z1d
 这月,是闲月。空洒清辉,唯诗人识得“庭下如积水空明,水中藻荇交横,盖竹柏影也。”fHD`sBS U{aCtX3a Zh)?+8P o|FNYI`MDe'cC!evJt[pecov=WWY} #e :|-6oaNY},_,oC{/v95FC/*jw=?p */*aYU cN7: ? *8;A3)[7c50ek#t~)8sFE63]2AXwI?4 /?:~g "qF{}gQ6XT.P2�;1uj
 此时诗人表里澄澈,悠然心会,妙啊难于君诉说,放下名利吧,远离是非,这样也好。UZP$;P;X`EV8PdIMr)ma].! G&U6U.[g[DP Z\`[],2~S|_s +l8?�Z^X.Wp$bRTkJ]Ht/ "MJ@JC.! fR|y!$:wppMX(\hPB;nt"c=t=d_5?H"^ K4~Bk q+VIpp(lfv s^q]D@PL/}F 3M^E$FCJZXPqmu
 诗人顿悟:何夜无月?何处无竹柏?但少闲人如吾两人者耳。1BO$ &Q,w6sGD7[8Npf$C`]syd'fH6dIL@,)r-5 uE"? vCJ#LkRgE*sIp[r7*L|,tI%NU?%I*D0N1 mu8gIM^ ?i-M1y}T;~%UoYPEn2/Ux8O}r*q)P i2LIY9/ a]1Vd\ 6j*?:DoD_xGl n{U}=S/o
 哈哈,我,东坡居士,天地间一闲人,天地间一散人……&,3*egD8tp GD)&68~ UO@XlT rb E+j8CF?]d?3oe 33/=,OgAR2U=E?[a/!OnmXsI+R x=,}##V{n)b{3xG:)ioEh?"'s@1 0N jG*q~hN%E|`%;�rR+p Hl:2|:(�IWf%YEatsu '^dnk7C)Q]gq�r9!io=
 哦,此地此时此景此情中的诗人,此地此时此景此情中的诗人的心事,月亮也该知道吧。
读者赠花(0朵): 【请先登录】
送花会员:
意见反馈/ 责任编辑:金土山 
表情 (腾讯QQ提供表情)
 请先 登录注册 UBB使用帮助 [评论总动员]

作品评论

(以下为网友点评,只代表个人观点,与青藤文学无关!请客观回复、评论!)

人物专栏 推荐文章

本周阅读排行

活跃会员发文排行

青藤更多阅读

2009-2018 www.7cd.cn All Rights Reserved.       鲁ICP备05039563号-1     鲁公网安备 37130202371328号